juli 16, 2024
Crypto Nieuws Regulering

Op Dit Moment Is Er Dringend Behoefte Aan Een Overheidsdefinitie Van Digitale Goederen…

Deze maand bereikte de Europese Unie (EU) een akkoord over een voorstel voor een uniform licentiekader voor cryptocurrency exchanges waardoor ze overal binnen het EU-blok kunnen opereren. Dit kader maakt deel uit van de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) van de EU. Ondank

s het feit dat het een lange geschiedenis heeft als wereldleider in de ontwikkeling van juridische kaders voor technologische innovatie, zijn de Verenigde Staten er niet in geslaagd hetzelfde niveau van rechtszekerheid te bieden.

Nationale cryptocurrency-beurzen in de Verenigde Staten worden beheerst door een mengelmoes van regels betreffende geldtransfers die op staatsniveau zijn vastgesteld. Deze regels creëren een onnodige last voor bedrijven en bieden ook onvoldoende veiligheid voor gebruikers.

Wij zijn van mening dat een aanzienlijk aantal van de tokens die nu op de cryptocurrency-markt worden verhandeld, moeten worden gecategoriseerd als grondstoffen in plaats van effecten. Op federaal niveau is er echter nog geen structuur opgezet voor cryptocurrency-beurzen die handelen in digitale grondstoffen.

Om een dergelijke markt te lanceren, moet het Amerikaanse Congres eerst een wetsvoorstel aannemen dat een definitie geeft van de term “digitale goederen” en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de bevoegdheid geeft over nationale beurzen voor digitale goederen. Recente wetgeving die is ingediend aan zowel de Democratische als de Republikeinse kant van het gangpad pakt het probleem aan, waardoor mensen reden hebben om te hopen dat er vooruitgang kan worden geboekt.

“Geldtransactiekantoren” is een categorie bedrijven die gewoonlijk verwijst naar fysieke vestigingen van geldtransactiekantoren. De categorie wordt echter steeds meer gehandhaafd door individuele staten in plaats van de federale overheid. Dit komt omdat cryptocurrency exchanges en andere online betalingsaanbieders onder de paraplu van “money transmitters” vallen.

Er bestaat regelgeving om geldtransactiekantoren ervan te weerhouden het geld van hun klanten te verliezen en om degenen die dat doen te bestraffen.

Omdat bitcoinbeurzen klanten uit het hele land bedienen, moeten zij op de hoogte zijn van en voldoen aan de wetten inzake geldovermakingen in elke staat waarin zij actief zijn.

Dit concept maakt weliswaar “staatslaboratoria voor experimenten” mogelijk om juridische innovatie in bepaalde contexten te stimuleren, maar is niet goed aangepast aan transnationaal verhandelde netwerkproducten zoals geldovermakingen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn cryptocurrencies en blockchaintechnologie. Daarom is het inefficiënt, duur en biedt het geen aanvaardbaar beschermingsniveau voor individuele jurisdicties om de registratie van moderne geldtransactiekantoren verplicht te stellen.

Voorts is consumentenbescherming tegen marktmanipulatie bij de spothandel in speculatieve digitale activa onder miljoenen personen, zoals op cryptocurrencybeurzen gebeurt, geen primaire zorg voor de wetgeving inzake geldovermakingen. Dit staat in contrast met de situatie van effectenbeurzen, waar consumentenbescherming een primaire zorg is.

Volgens een aanbeveling van de SEC zouden beurzen die digitale effecten aanbieden moeten worden erkend als nationale effectenbeurzen. Hierdoor zouden beleggers gebruik kunnen maken van het door de effectenwetgeving geboden kader voor de bescherming van beleggers.

Tokens die vandaag op binnenlandse markten worden verhandeld, kunnen al dan niet als effecten worden beschouwd, afhankelijk van de uitkomst van de lopende ruzie in de rechtbanken. Coinbase is er vrij zeker van dat het momenteel geen effecten aanbiedt en dat het dat ook nooit zal doen.

Tokens die niet worden beschouwd als effecten in de zin van die term vallen waarschijnlijk onder de jurisdictie van de Commodity Futures Trading Commission. De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft geen regelgevende bevoegdheid over derivatenmarkten voor tokens en heeft beperkte onderzoeks- en politiecapaciteiten op spotmarkten, waaronder beurzen.

Het is mogelijk dat het Congres autoriteit over spotmarkten delegeert aan de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als het een expansieve definitie geeft van de term “digitale grondstof”. Dit zou de CFTC in staat stellen kwesties als informatieverstrekking aan beleggers, markttransparantie, fraude, manipulatie en handel met voorkennis aan te pakken. Zowel de invoering van consistente vergunningsregels als de verlening van bewaar- en betalingsdiensten door beurzen zijn mogelijk.

Zowel aan de kant van de Democraten als aan de kant van de Republikeinen is er belangstelling voor het aanpakken van cryptoregulering op federaal niveau, wat erop wijst dat het tijd is dat het Congres actie onderneemt. Wij zijn van mening dat een federaal kader voor “digitale goederen” dat binnenlandse cryptocurrencybeurzen reguleert, ten minste drie belangrijke resultaten moet opleveren. Deze resultaten zouden als volgt moeten zijn:

In de eerste plaats moet duidelijk worden gemaakt dat digitale activa op zich geen effecten zijn, maar eerder digitale grondstoffen, en dat de toepassing van de effectenregelgeving in gang wordt gezet door investeringsplannen waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale activa (vaak de eerste verkoop).

Dit onderscheid onderstreept het innovatieve karakter van de blockchaintechnologie, aangezien de tokens ontworpen zijn om hun emittent te overleven en kunnen worden verhandeld onder de gemeenschap van blockchaingebruikers, ongeacht de aanvankelijke investeringsstrategie.

Het is niet alleen noodzakelijk voor de gezondheid van het blockchain-ecosysteem in de Verenigde Staten op lange termijn om nauwkeurig onderscheid te maken tussen digitale grondstoffen en effecten volgens de effectenwetgeving. Als reguliere zakelijke transacties werden behandeld alsof het ging om de verkoop en aankoop van aandelen door makelaars, dan zouden beurzen als Coinbase en anderen tokens als Axie van de lijst schrappen.

Het wetsvoorstel Gillibrand-Lummis is een stuk wetgeving dat momenteel in het Congres wordt opgesteld. Als het wordt aangenomen, zou het onder meer “aanvullende activa” loskoppelen van investeringsregelingen. Dit onderscheid in gedachten houden draagt bij tot de productiviteit.

Ten tweede zouden deelnemers aan digitale grondstoffenbeurzen toegang moeten hebben tot voldoende bescherming binnen een kader dat wordt beheerst door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Even betreurenswaardig is het verzuim om marktmisbruik en -manipulatie op transparante en adequate wijze aan te pakken in een sector die het afgelopen jaar 3 biljoen dollar waard was.

Een verwoestende uitkomst zou zijn als tokens op dezelfde manier zouden worden behandeld als effecten, waardoor het verkeer ervan op blockchains en de handel op secundaire markten in de Verenigde Staten zou worden beperkt. Het is mogelijk dat de MiCA van de EU enig licht op dit onderwerp voor ons zal werpen.

Last but not least mogen de rechten van spelers in de sector niet op oneerlijke wijze worden ingeperkt door een nieuw regelgevingskader dat digitale grondstoffen controleert. In augustus stelden leiders in de Senaat de digital commodities consumer protection act van 2022 voor, een bipartisan wetsvoorstel dat cryptocurrency-beurzen zou reguleren als grondstoffenmakelaars, dealers, bewaarders en handelsfaciliteiten.

Dit zou cryptocurrency-beurzen onder de bevoegdheid van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) brengen. Hoewel het bemoedigend is om te zien dat wetgevers weer aandacht schenken, zijn er nieuwe zorgen over mogelijke overreaching en onbedoelde gevolgen voor grondwettelijk beschermde activiteiten (zoals het publiceren van software en het doorgeven van transactieberichten) en voor mensen die gewoon voor eigen rekening cryptocurrencies kopen en verkopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *